Oferta edukacyjna

Faktoria Handlowa to miejsce, w którym można zobaczyć, jak żyli ludzie na terenie Pruszcza Gdańskiego ponad 2000 lat temu.  

 

To jednak nie tylko zabytki. To miejsce, gdzie w niekonwencjonalny sposób propagowana jest wiedza archeologiczna wśród dzieci i młodzieży już od 2011 roku. 

Lekcje żywej archeologii prowadzone są w specjalnie przygotowanym do tego celu budynku, noszącym nazwę „Hala Targowa”. Obiekt ten wyposażony jest w nowoczesny sprzęt multimedialny, który uatrakcyjnia dzieciom i młodzieży zajęcia edukacyjne.
W trakcie zajęć uczniowie mogą poczuć się przez chwilę, jak mali archeolodzy lub mieszkańcy gockiej osady. Mogą również dotknąć licznych kopii zabytków archeologicznych, zapoznać się z nimi, sprawdzić jak działają i do czego służą. Dodatkowo nasze lekcje urozmaicone są w różnego rodzaju warsztaty plastyczne i zręcznościowe.  

 

 

opłata edukacyjna  60 PLN
lekcja muzealna

Do opłaty edukacyjnej należy doliczyć bilety wstępu - 6 PLN od osoby.

W przypadku zorganizowanych grup przedszkolnych, do opłaty edukacyjnej należy doliczyć bilety wstępu dla dzieci- 1 PLN od osoby.

 

1 opiekun na 10 osób - bezpłatnie

 

Lekcje odbywają się od wtorku do piątku w uzgodnionych z zainteresowanymi terminach,
z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym. Lekcje prowadzone są podczas roku szkolnego.
W ramach oferty edukacyjnej uwzględnione jest zwiedzanie całego terenu „Faktorii Handlowej”.

 

Spotkania z archeologią w Pruszczu Gdańskim

Podstawowym zadaniem „Spotkań z archeologią” w Pruszczu Gdańskim będzie propagowanie wiedzy archeologicznej wśród dzieci i młodzieży odwiedzających Faktorię Handlową. Poziom i stopień szczegółowości lekcji dostosowany jest do wieku uczniów.

W naszej ofercie proponujemy Państwu następujące tematy lekcji:

1. Czarodziejski Bursztyn 

Zajęcia dla przedszkoli i klas I-III

Dzieci przeniosą się w czasie o prawie 40 milionów lat. Poznają historię powstawania bursztynu i jego znaczenie dla człowieka od czasów starożytnych do dzisiejszych. Dzięki doświadczeniom uczestnicy zajęć dowiedzą się wielu ciekawostek na temat właściwości i wykorzystania bursztynu oraz nauczą się odróżniać prawdziwy okaz „złota północy” od sztucznego.

 

2. Szlak bursztynowy

Zajęcia dla klas IV-VI oraz gimnazjalnych 

Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę na temat przebiegu szlaku bursztynowego, rzymskich importów oraz trudnych wypraw kupieckich na wybrzeża Bałtyku. Omówione zostaną zabytki znalezione na terenie dzisiejszego Pruszcza Gdańskiego, które są pamiątką po plemionach germańskich, zamieszkujących ówczesne tereny. Młodzi ludzie dowiedzą się również jak wyglądało życie plemienia Gotów w okresie wpływów rzymskich.

 

3. Jak ubierali się i zdobili mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego 2000 lat temu

Zajęcia dla klas IV-VI oraz gimnazjalnych 

 Zajęcia dotyczą artefaktów kultury wielbarskiej sprzed niemalże 2000 tysięcy lat: biżuterii oraz technik jej wykonywania, ubioru od procesu powstawania materiału do fazy końcowej oraz metod jego ozdabiania.

 

4. A w kociołku, w gockiej chacie

Zajęcia dla klas IV-VI oraz gimnazjalnych

Zajęcia dotyczące żywienia plemion germańskich - sposoby przyrządzania, przechowywania i konserwowania żywności w epoce żelaza. Przybliżymy młodzieży  wiadomości na temat rolnictwa i hodowli oraz zwierząt i roślin żyjących dziko na naszych terenach.

 

5. Gocka osada na Bursztynowym Szlaku

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Celem zajęć jest przybliżenie dzieciom wiedzy na temat mieszkańców żyjących nad Bałtykiem - historia przybycia Gotów na tereny dzisiejszego Pruszcza i krótka opowieść o dalszych losach tych plemion.

 

6. Warsztaty garncarskie

Zajęcia dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz dorosłych

Podczas warsztatów dzieci oraz młodzież nauczą się praktycznej techniki garncarskiej sprzed 2000 lat. Poznają historię wytwarzania naczyń i ozdób oraz ich zastosowanie w okresie wpływów rzymskich. Na zakończenie zajęć można zabrać ze sobą własnoręcznie wykonane naczynie.

 

Aby uniknąć rozczarowania, zalecamy dokonywanie rezerwacji większych grup i lekcji
z dwutygodniowym  wyprzedzeniem.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zobacz:

 

Partnerzy:

  

 

                   

         

 

 

 

 

Zadzwoń do nas
(0 58)  682 32 07